สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $760 $760 24,320
8 Weeks $1,330 $1,330 42,560
12 Weeks $1,750 $1,750 56,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Languages Plus, New York, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

17 Battery Pl, New York, NY 10004, United States

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม