สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $760 $760 24,320
8 Weeks $1,330 $1,330 42,560
10 Weeks $1,575 $1,575 50,400
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

294 Washington Street, Suite 338 Boston, Massachusetts 02108 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม