สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $760 - $760 24,320
8 Weeks $1,330 - $1,330 42,560
12 Weeks $1,750 - $1,750 56,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 32 โปรโมชั่น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Languages Plus, LA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

21235 Hawthorne Blvd. Suite 206/208 Torrance, CA, 90503 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม