สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,760 - $1,760 36,960
12 Weeks $2,640 - $2,640 55,440
24 Weeks $5,280 - $5,280 110,880
36 Weeks $7,920 - $7,920 166,320
48 weeks $10,560 $10,560 221,760
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020

IH, International House Sydney, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

Level 1/201/203 Clarence St, Sydney NSW 2000 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม