สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,080 - $2,080 45,760
12 Weeks $3,120 - $3,120 68,640
24 Weeks $6,240 - $6,240 137,280
36 Weeks $9,360 - $9,360 205,920
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 22 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2019

IH, International House, Melbourne, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

241 Royal Parade, Parkville VIC 3052 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม