สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 Weeks $2,700 - $2,700 59,400
24 Weeks $5,400 - $5,400 118,800
36 Weeks $8,100 - $8,100 178,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 22 บาท โปรโมชั่นเมื่อลงเรียนทุกๆ10 สัปดาห์ รับฟรี2 สัปดาห์ สมัครเรียนภายใน ธันวาคม 2019 เท่านั้น

TAFE Queenland, Brisbane, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

66 Ernest St, South Brisbane QLD 4101 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม