สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,280 25% $2,460 78,720
12 Weeks $4,620 25% $43,465 110,880
24 Weeks $8,640 25% $6,480 207,360
36 Weeks $12,780 25% $9,585 306,720
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลด 25% สมัครเรียนภายใน 31 มีนาคม 2019 และเริ่มเรียนภายใน 30 มิถุนายน 2019 เท่านั้น

FLS @ Saint Peter's University

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

104 Glenwood Ave #21, Jersey City, NJ 07306 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม