สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,960 $600 $2,320 47,200
12 Weeks $4,440 $1,080 $3,360 67,200
24 Weeks $8,880 $2,280 $6,600 132,000
36 Weeks $13,320 $3,600 $9,720 194,400
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 20 โปรโมชั้นส่วนลด หมดเขต สิ้นปี 2020

Dominion English School

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม