สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,176 $2,080 45,760
12 Weeks $4,524 $2,760 60,720
24 Weeks $8,088 $5,160 113,520
36 Weeks $12,132 $7,740 170,280
หมายเหตุ :

ตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 22 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต 31 ธันวาคม 2019

Language studies international, Brisbane, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม