สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,240 $1,960 47,040
12 Weeks $4,620 $2,760 66,240
24 Weeks $8,280 $5,040 120,960
36 Weeks $12,420 $7,560 181,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 24 บาท โปรโมชั่นส่วนลด หมดเขต December 2021

Language studies international, Brisbane, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

LSI Brisbane 93 Edward Street Brisbane QLD 4001

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม