สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,280 20% $1,824 82,080
12 Weeks $3,000 20% $2,400 108,000
24 Weeks $5,280 20% $4,224 190,089
48 Weeks $7,920 20% $6,336 285,120
หมายเหตุ :

ตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 20% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 June 2022

Kaplan International English, Bath, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

5 Trim St, Bath BA1 1HB United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม