สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,704 $2,704 89,232
12 Weeks $4,056 $4,056 133,848
24 Weeks $7,752 $7,752 255,816
36 Weeks $11,088 $11,088 365,904
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1= 33 โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน สมัครภายในวันที 30 June 2020 และสามารถเริ่มเรียนก่อน 30 June 2021+ฟรีค่าใบสมัคร 150$

International House, San Diego, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

233 A Street 3rd Floor #310, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม