สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,840 $2,080 43,680
12 Weeks $5,280 $3,120 65,520
24 Weeks $10,560 $5,760 120,960
36 Weeks $15,480 $8,640 181,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 21 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครภายใน 30 April 2020

Shafston, Gold Coast, Australia

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

13 Nerang St, Southport QLD 4215 Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม