สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,928 30% $2,749.60 90,736.80
12 Weeks $5,604 30% $3,922.80 129,452.40
24 Weeks $7,800 30% $5,460 180,180
36 Weeks $11,268 30% $7,887.60 260,290.80
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USD1 = 33 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน 30% หมดเขตสมัครเรียนภายใน 30 June 2020

St Giles International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

330 5th Avenue New York NY 10001

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม