สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £920 - £920 37,720
12 Weeks £1,260 £1,260 51,660
24 Weeks £2,400 - £2,400 98,400
36 Weeks £3,420 - £3,420 140,220
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นลดค่าเรียน หมดเขตสมัครเรียนภายใน ธันวาคม 2020

The English Studio, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Holborn House, 113 High Holborn, London WC1V 6JQ สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม