สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £735 £735 30,135
12 Week £850 £850 34,850
24 Weeks £1,700 £1,700 69,700
36 Weeks £2,550 £2,550 104,550
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

Sprachcaffe Languages Plus, Brighton, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

20 Queens Rd,Brighton, The City of Brighton and Hove BN1 3XA,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม