สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks £68 £68 2,312
4 Weeks £160 £160 5,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

Sprachcaffe Languages Plus, Brighton, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

20 Queens Rd,Brighton, The City of Brighton and Hove BN1 3XA,สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม