สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £980 - £980 40,180
12 Weeks £1,100 - £1,100 45,100
24 Weeks £2,200 - £2,200 90,200
36 Weeks £3,300 - £3,300 135,300
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม