สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
12 Weeks £900 - £900 36,900
24 Weeks £1,200 - £1,200 73,800
36 Weeks £2,700 - £2,700 110,700
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนถึงธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, London, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

Sprachcaffe London Edwards Language School – Sprachcaffe School 36-B The Mall Ealing, LONDON W5 3TJ United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม