สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
1 Week $110 $110 3,520
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2020 นี้เท่านั้น

FLS International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

131 Tremont St., Suite #400, Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม