สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $1,160 $1,160 37,120
8 Weeks $2,280 $2,280 72,960
12 Weeks $3,420 $3,420 109,440
24 Weeks $6,480 $6,480 207,360
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2020 นี้เท่านั้น

FLS International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

131 Tremont St., Suite #400, Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม