สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,480 $2,480 79,360
12 Weeks $3,600 $3,600 115,200
24 Weeks $6,840 $6,840 218,880
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2020 นี้เท่านั้น

FLS International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

131 Tremont St., Suite #400, Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม