สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,840 - $2,840 90,880
12 Weeks $3,960 - $3,960 126,720
24 Weeks $7,440 - $7,440 238,080
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 32 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2020 นี้เท่านั้น

FLS International, Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

131 Tremont St., Suite #400, Boston, MA 02111

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม