สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $1,080 - $1,080 24,840
8 Weeks $1,890 - $1,890 43,470
12 Weeks $2,550 - $2,550 58,650
20 Weeks $3,995 - $3,995 91,885
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Language Plus, Victoria, CA

ประเทศ :

แคนาดา

1208 BC-1,Victoria, BC V8W 2E5 BC-1, Victoria, BC V8W 2E5 แคนาดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม