สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $940 - $940 21,620
8 Weeks $1,645 - $1,645 37,835
12 Weeks $2,200 - $2,200 50,600
20 Weeks $3,400 - $3,400 78,200
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Lanuages Plus, Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

322 Water St, Vancouver, BC V6B 1B6 แคนาดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม