สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $1,080 - $1,080 20,080
8 Weeks $1,890 - $1,890 49,140
12 Weeks $2,500 - $2,500 65,000
20 Weeks $3,910 - $3,910 101,660
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 CAD = 26 บาท โปรโมชั่น ลงเรียน 5 สัปดาห์ฟรี 1 สัปดาห์ สมัครภายใน 31 Dec 2023 เท่านั้น

SC Geos Language Plus, Vancouver

ประเทศ :

568 Seymour Street, 4th floor Vancouver, BC, Canada V6B 3J5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม