สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,170 - $2,170 49,910
12 Weeks $2,950 - $2,950 67,850
24 Weeks $5,500 - $5,500 126,500
36 Weeks $8,250 - $8,250 189,750
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

SPRACHCAFFE Lanuages Plus, Vancouver

ประเทศ :

แคนาดา

322 Water St, Vancouver, BC V6B 1B6 แคนาดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม