สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,520 - $2,520 57,960
12 Weeks $3,450 - $3,450 79,350
24 Weeks $6,500 - $6,500 149,500
36 Weeks $9,750 - $9,750 224,250
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน $1 = 23 บาท **โปรโมชั่นหมดเขตสมัครเรียนภายใน 31 ธันวาคม 2020

SC Geos Language Plus, Vancouver

ประเทศ :

568 Seymour Street, 4th floor Vancouver, BC, Canada V6B 3J5

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม