สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $940 - $940 21,620
8 Weeks $1,645 - $1,645 37,835
12 Weeks $2,200 - $2,200 50,600
20 Weeks $3,400 - $3,400 78,200
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020 นี้เท่านั้น

SPRACHCAFFE Language Plus, Toronto, CA

ประเทศ :

แคนาดา

SPRACHCAFFE Language Plus Toronto 59 Adelaide St. E Toronto, Ontario, Canada M5C 1K6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม