สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $1,080 - $1,080 24,840
8 Weeks $1,890 - $1,890 43,470
12 Weeks $2,550 - $2,550 58,650
20 Weeks $3,995 - $3,995 91,885
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020 นี้เท่านั้น

SPRACHCAFFE Language Plus, Toronto, CA

ประเทศ :

แคนาดา

SPRACHCAFFE Language Plus Toronto 59 Adelaide St. E Toronto, Ontario, Canada M5C 1K6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม