สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,520 - $2,520 57,960
12 Weeks $3,450 - $3,450 79,350
24 Weeks $6,500 - $6,500 149,500
36 Weeks $9,750 - $9,750 224,250
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 23 บาท สมัครภายใน 31 ธันวาคม 2020 นี้เท่านั้น

SPRACHCAFFE Language Plus, Calgary

ประเทศ :

แคนาดา

1040 7 Ave SW, Calgary, AB T2P 3G9 แคนาดา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม