สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks $230 - $230 4,600
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน 1 NZD = 20 โปรโมชั้นส่วนช่วงนี้

Dominion English School

ประเทศ :

นิวซีแลนด์

8th Floor, 155 Queen St Auckland 1010, P.O.Box 4217 Auckland, New Zealand.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม