สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
4 Weeks £68 - £68 2,312
4 Weeks £160 - £160 5,440
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน เงินยูโร 1 = 34 บาท **โปรโมชั่นค่าเรียนช่วงนี้

SPRACHCAFFE Languages Plus, LA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

21235 Hawthorne Blvd. Suite 206/208 Torrance, CA, 90503 USA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม