สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,080 - $2,080 43,680
12 Weeks $3,120 - $3,120 65,520
24 Weeks $6,240 - $6,240 131,040
36 Weeks $9,360 - $9,360 196,560
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน สิ้นปี 2020 เท่านั้น

IH, International House, Melbourne, AUS

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

241 Royal Parade, Parkville VIC 3052 ออสเตรเลีย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม