สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $1,560 - $1,560 32,760
12 Weeks $2,340 - $2,340 49,140
24 Weeks $4,680 - $4,680 98,280
36 Weeks $7,020 - $7,020 147,420
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น สมัครภายใน 31 December 2020 เท่านั้น

International House Darwin, Australia

ประเทศ :

ออสเตรเลีย

3 Searcy St, Darwin City, Northern Territory, Australia

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม