สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,560 20% £2,048 92,160
12 Weeks £3,360 20% £2,688 120,960
24 Weeks £5,640 20% £4,512 203,040
36 Weeks £8,460 20% £6,768 304,560
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 45 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียนภายใน 30 June 2022

Kaplan International English, Bath, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

5 Trim St, Bath BA1 1HB United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม