สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,000 20% £1,600 65,600
12 Weeks £2,880 20% £2,304 94,464
24 Weeks £5,520 20% £4,416 181,056
36 Weeks £8,280 20% £6,624 271,584
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน หมดเขต 31 March 2021

Kaplan International English, Birmingham, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

askerville House, 2 Centenary Square, Birmingham B1 2ND, United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม