สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,280 20% £1,824 74,784
12 Weeks £3,300 20% £2,640 108,240
24 Weeks £6,360 20% £5,088 208,608
36 Weeks £9,540 20% £7,632 312,912
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% เมื่อสมัครเรียน หมดเขต 31 March 2021

Kaplan International English, Birmingham, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

askerville House, 2 Centenary Square, Birmingham B1 2ND, United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม