สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks £2,600 20% £2,080 85,280
12 Weeks £3,720 20% £2,976 122,016
24 Weeks £7,200 20% £5,760 236,160
36 Weeks £10,800 20% £8,640 354,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน GBP 1 = 41 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียน 20% หมดเขต March 2021

Kaplan International English, Birmingham, UK

ประเทศ :

อังกฤษ

askerville House, 2 Centenary Square, Birmingham B1 2ND, United Kingdom

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม