สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $4,440 20% $3,552 117,216
12 Weeks $6,300 20% $5,040 166,320
24 Weeks $11,160 20% $8,928 294,624
36 Weeks $16,740 20% $13,392 441,936
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น รับส่วนลด 20% ของราคาค่าเรียนปกติ หมดเขต 31 March 2022

Kaplan International English, Harvard Square,Boston

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Harvard Square 39 John F. Kennedy Street Cambridge, Massachusetts 02138

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม