สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,840 20% $3,072 101,376
12 Weeks $5,400 20% 4,512 148,896
24 Weeks $10,440 20% $8,352 275,616
36 Weeks $15,660 20% $12,528 413,424
หมายเหตุ :

คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน USA 1 = 33 บาท โปรโมชั่น ลด20% หมดเขต 30 June 2022

Kaplan International English, Chicago

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

Kaplan International English Chicago 444 N. Michigan Avenue, Mezzanine Level Chicago, IL 60611

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม