สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,560 - $2,560 66,560
12 Weeks $3,744 - $3,744 97,344
24 Weeks $7,104 - $7,104 184,704
36 Weeks $10,656 - $10,656 277,056
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International (LSI), Vancouver

ประเทศ :

101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม