สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,104 - $3,104 80,704
12 Weeks $4,560 - $4,560 54,720
24 Weeks $8,544 - $8,544 222,144
36 Weeks $12,816 - $12,816 333,216
หมายเหตุ :

อัตตราแลกเปลี่ยน CAD 1 = 26 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 30 June 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International (LSI), Vancouver

ประเทศ :

101-808 Nelson Street, Vancouver V6Z 2H2 Telephone: +1 604 683 7654 Fax Number: +1 604 683 7554 Email: info-van@lsi.edu

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม