สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,040 $1,680 55,440
12 Weeks $4,560 $2,520 83,160
24 Weeks $7,560 $4,800 158,400
36 Weeks $11,346 $7,200 237,600
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Sanfrancisco/Berkeley

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2015 Center Street Berkeley CA 94704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม