สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,480 $1,880 62,040
12 Weeks $5,220 $2,820 93,060
24 Weeks $8,160 $5,400 178,200
32 Weeks $12,240 $8,100 267,300
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Sanfrancisco/Berkeley

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2015 Center Street Berkeley CA 94704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม