สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,456 - $3,456 117,504
12 Weeks $4,848 - $4,848 164,832
24 Weeks $8,928 - $8,928 303,552
36 Weeks $13,392 - $13,392 455,328
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 34 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 March 2024 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Sanfrancisco/Berkeley

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2015 Center Street Berkeley CA 94704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม