สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,920 $2,080 68,640
12 Weeks $5,880 $3,120 102,960
24 Weeks $8,880 $6,000 198,000
36 Weeks $13,320 $9,000 297,000
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, Sanfrancisco/Berkeley

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

2015 Center Street Berkeley CA 94704

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม