สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,480 $1,880 62,040
12 Weeks $5,290 $2,820 93,060
24 Weeks $8,160 $5,400 178,200
36 Weeks $12,240 $8,100 267,300
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, San diego

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

1706 5th Avenue San Diego CA 92101

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม