สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,720 $1,920 63,360
12 Weeks $5,580 $2,880 95,040
24 Weeks $8,400 $5,520 182,160
36 Weeks $12,600 $8,280 273,240
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2021 นี้เท่านั้น

Language Studies International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

40 อธิการบดี Street, ชั้น 10, ห้อง 1000 New York NY 10006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม