สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,168 $3,168 107,712
12 Weeks $4,512 $4,512 153,408
24 Weeks $8,352 $8,352 283,968
36 Weeks $12,528 $12,528 425,952
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 =34 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 31 December 2023 นี้เท่านั้น

Language Studies International, New York

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

40 อธิการบดี Street, ชั้น 10, ห้อง 1000 New York NY 10006

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม