สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $2,520 30% $1,764 58,212
12 Weeks $3,672 30% $2,570 84,810
24 Weeks $6,984 30% $4,889 117,336
36 Weeks $7,200 30% $7,056 232,848
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี2022 นี้เท่านั้น

Oxford International College, San Diego, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

415 Broadway, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม