สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,064 30% $2,145 70,785
12 Weeks $4,464 30% $3,125 103,125
24 Weeks $8,544 30% $5,981 197,373
36 Weeks $12,608 30% $8,820 291,060
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน 2022 นี้เท่านั้น

Oxford International College, San Diego, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

415 Broadway, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม