สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $3,432 30% $2,402 79,260
12 Weeks $5,004 30% $3,503 115,599
24 Weeks $9,576 30% $6,703 221,199
36 Weeks $14,112 30% $9,878 325,974
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี 2022 นี้เท่านั้น

Oxford International College, San Diego, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

415 Broadway, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม