สถานะ :

เปิดรับ

ระยะเวลา/ราคา ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) ส่วนลด คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) คงเหลือ (บาท)
8 Weeks $4,016 30% $2,811 92,763
12 Weeks $5,844 30% $4,091 135,003
24 Weeks $11,208 30% $7,846 258,918
36 Weeks $16,524 30% $11,567 381,711
หมายเหตุ :

อัตราแลกเปลี่ยน USD 1 = 33 บาท โปรโมชั่นลดราคา เมื่อสมัครภายใน ปี 2022 นี้เท่านั้น

Oxford International College, San Diego, USA

ประเทศ :

สหรัฐอเมริกา

415 Broadway, San Diego, CA 92101 สหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม